KURALLAR VE KOŞULLAR

LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

OYUNMECRASI.COM SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ'NE HOŞGELDİNİZ!

 

BU SÖZLEŞME, OYUNMECRASI.COM KULLANICISI OLARAK SİZ OYUNMECRASI.COM KULLANICILARINA ÖZEL HAZIRLANAN İÇERİKTEN FAYDALANABİLMENİZ İÇİN GEREKLİ KURALLARI İÇERMEKTEDİR.

 

OYUNMECRASI.COM'DAN FAYDALANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ'Nİ ONAYLAYARAK YA DA OYUNMECRASI.COM PORTALI'NI KULLANARAK, SÖZLEŞME'Yİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

 

1.Taraflar ve Konu

Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır.), OYUNMECRASI  (bundan böyle OYUNMECRASI olarak anılacaktır.) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME'de KULLANICI ifadesi SİZ'i işaret etmektedir.), elektronik ortamda (web sitesi), düzenlenmiş olup, , KULLANICI tarafından OYUNMECRASI'in OYUNMECRASI.COM Portali'nin (bundan böyle OYUNMECRASI.COM olarak anılacaktır), TARAFLAR'ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir. (OYUNMECRASI tarafından, tamamen OYUNMECRASI'in kararıyla, zaman zaman web sitesinde yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler bu SÖZLEŞME'ye dahildir.)

 

SÖZLEŞME'de OYUNMECRASI ve KULLANICI hep birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmışlardır.Bir tüzel kişinin yetkilisi adına bu sözleşmenin kabul edilmesi, bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak işbu SÖZLEŞME'nin kabul edilmesi halinde, bu SÖZLEŞME'de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğunu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi almış olur.

 

2.Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

2.1.Ticari Olmayan Kullanım

OYUNMECRASI.COM'da sunulan oyun ve her türlü içerik, ticari amaçlar dışında kalan sadece şahsi kullanım içindir. KULLANICI, bu içeriklerin herhangi bir şekilde yayınlanması, kopyalanması, çoğaltılması, işlenmesi, değiştirilmesi, sözlerinin veya bestesinin veya klibin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak yayınlanması, bir topluluğa dinletilmesi ve/veya izletilmesi, halka açık yerlerde yayınlanması eylemlerini gerçekleştiremez.

 

OYUNMECRASI.COM ile sunulan içeriğin KULLANICI tarafından umuma açık mekanlarda kullanılması veya dinletilmesi ve/veya izletilmesi yasaktır. OYUNMECRASI tarafından KULLANICI'ya tanınan haklar OYUNMECRASI.COM'un ticari-olmayan kullanımı içindir. KULLANICI, OYUNMECRASI.COM'u kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.

 

KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, OYUNMECRASI'in yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. OYUNMECRASI.COM'un kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME'nin koşullarına tabidir.

 

OYUNMECRASI, OYUNMECRASI.COM sitesinde yer alan içeriğin siteden kaldırılması, içeriğin sürümünün güncellenmesi haklarını saklı tutar.

 

2.2.Uygun Kullanım

KULLANICI, OYUNMECRASI.COM'u yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder.

 

KULLANICI, OYUNMECRASI.COM'u hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmak veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin vermek, bu yöndeki bir fiile katılmak veya teşvik etmek, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME'yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmek, SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmak eylemlerini yapamaz veya bu eylemleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez veya onu teşvik edemez. OYUNMECRASI, KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME'yi feshedebilir. Bu durumda OYUNMECRASI'in diğer tüm hukuki hakları saklıdır.

 

2.3.Oyun Talimatları ve Oyun Kuralları

İlgili oyun veya hizmetlere ait oyun talimatları ve oyun kuralları OYUNMECRASI.COM web-sitesinde ya da oyunun/hizmetin ilgili web sayfasında duyurulur. Lütfen bu talimet ve kuralları dikkatlice okuyunuz. KULLANICI, OYUNMECRASI.COM portalında sunulan oyunları oynayabilmek için OYUNMECRASI.COM'da oyun ile ilgili bölümde belirtilen “minimum sistem gereksinimleri”ne sahip olması gerekmektedir. KULLANICI, oyun dünyalarında çok sayıda başka kullanıcıyla birlikte oynadığını veya OYUNMECRASI.COM üzerinde çesitli hizmet kullanıcılarıyla iletişim içinde olduğunu bilir. Huzur içinde oynama olanağını sağlamak için kurallara her KULLANICI tarafından uyulması gerekmektedir.

 

KULLANICI katılmak suretiyle oyun kurallarını, hizmete katılım koşullarını ve işbu SÖZEŞME'yi bağlayıcı olarak kabul etmis sayılır. KULLANICI bundan baska, oyunların ve hizmetlerin sunumunu ve huzurlu oyun ortamını bozacak her türlü davranıştan uzak duracağını da kabul ve taahhüt eder.

 

3.OYUNMECRASI'in Hak ve Yükümlülükleri

OYUNMECRASI, OYUNMECRASI'in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler, sadece referans kolaylığı nedeniyle OYUNMECRASI tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında OYUNMECRASI'in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

OYUNMECRASI, KULLANICI bilgilerini veya üyeliğe ilişkin KULLANICI bilgilerini, KULLANICI güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.

 

KULLANICI ve OYUNMECRASI hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur.

 

KULLANICI'nın, aldığı hizmet dahilinde sisteme yüklediği tüm kullanıcı ve diğer isimlerinin üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan ve işletme adı gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. KULLANICI'nın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, OYUNMECRASI, işbu SÖZLEŞME'ye aykırı bu durumun düzeltilmesini KULLANICI'dan talep edebileceği gibi dilerse KULLANICI'ya önceden haber vermeksizin KULLANICI'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir. KULLANICI'nın sisteme yüklediği Tüm Kullanıcı ve diğer isimlerinin, üçüncü kişilerin telif hakkı, marka, ticari unvan, işletme adları da dahil fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda, bu nedenle ortaya çıkacak üçüncü kişi taleplerinin tek muhatabı ve sorumlusu KULLANICI olacak, bu tür taleplere karşı OYUNMECRASI'i beri kılacak ve derhal tazmin edecektir.

 

4.Fikri Mülkiyet

OYUNMECRASI.COM'un ve bölümlerinin ve OYUNMECRASI.COM ile birlikte veya aracılığıyla elde edilen içerikler, programlar ve eserler üzerindeki tüm fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi OYUNMECRASI, bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya OYUNMECRASI'in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerdir. OYUNMECRASI.COM'un kullanılması KULLANICI'ya, OYUNMECRASI.COM'da bulunan eser ve içeriklerin hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini vermez. KULLANICI, OYUNMECRASI ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya OYUNMECRASI'in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eser ve içerikler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.

 

KULLANICI, OYUNMECRASI.COM'daki eserleri ve içeriğin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder.

 

KULLANICI, OYUNMECRASI.COM Portalı kapsamındaki veya OYUNMECRASI.COM ile ilgili OYUNMECRASI'in veya OYUNMECRASI'in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların eser üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.

 

KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, OYUNMECRASI.COM kullanımı sırasında OYUNMECRASI.COM'un kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, OYUNMECRASI'in içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya OYUNMECRASI'e ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul etmiş olur.

 

KULLANICI, işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, üçüncü parti firma ve üçüncü kişi taleplerinin tek sorumlusu KULLANICI olacak ve eser ve içeriğe ilişkin ayrıca lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı OYUNMECRASI'ten talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü masrafı karşılamakla sorumlu olacaktır.

 

OYUNMECRASI'in, OYUNMECRASI hizmet'leri, OYUNMECRASI bilgileri, OYUNMECRASI telif haklarına tabi çalışmaları, OYUNMECRASI ticari markaları, OYUNMECRASI ticari görünümü veya sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

 

5.Sorumluluğun Sınırlanması

OYUNMECRASI, OYUNMECRASI.COM'da yer alan içeriklerin kullanımı sırasında KULLANICI tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 

KULLANICI, OYUNMECRASI.COM ile ilgili olarak temin edilen tüm oyun, müzik ve görsel içerikleri sadece kendi ihtiyaçları için ve doğabilecek riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder. OYUNMECRASI.COM'un oyun, müzik ve görsel içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI'nın sorumluluğunda olup OYUNMECRASI'in bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

OYUNMECRASI, OYUNMECRASI.COM'un 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını KULLANICI'lara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. OYUNMECRASI.COM'un etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI'nın sorumluluğunda olup, OYUNMECRASI, OYUNMECRASI.COM'un kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amaca uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. OYUNMECRASI, (a) OYUNMECRASI.COM ile sunulan herhangi bir içerik sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir müzik, görüntü, fotoğraf, yazılım, teçhizat veya içerikteki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) OYUNMECRASI.COM'un KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. OYUNMECRASI, OYUNMECRASI.COM ile sunulan her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir.

 

6.Tazminat

OYUNMECRASI.COM'un kullanılması ve OYUNMECRASI.COM'dan temin edilen oyun, müzik, görüntü ve diğer içeriğin izlenmesi ve/veya dinlenmesi için gerekli yazılımların ya da programların ve işletim sistemi lisanslarının ve diğer gerekli lisansların kontrolü ve gerekirse bu lisansları alınması KULLANICI'nın sorumluluğundadır.

 

KULLANICI, OYUNMECRASI.COM'u bu SÖZLEŞME hükümlerine aykırı kullandığı takdirde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden münferiden sorumlu olacağını, OYUNMECRASI'in bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, SÖZLEŞME hükümlerinin KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, OYUNMECRASI'in üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI'ya rücu edebileceğini ve OYUNMECRASI'in talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrı kabulü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

 

7.Veri Uygulamaları ve Gizlilik Politikası

Kullanıcıların, OYUNMECRASI.COM'a erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI'nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak OYUNMECRASI'in , doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI OYUNMECRASI'ten zarar, tazminat her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz.

 

OYUNMECRASI'in kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin OYUNMECRASI Gizlilik Politikası'na http://www.oyunmecrasi.com/gizlilikguvenlik adresinden ulaşılabilir. OYUNMECRASI olarak sözkonusu Gizlilik Politikası'nın dikkatlice okunmasını öneririz.

 

KULLANICI ise işbu SÖZLEŞME ve dolayısıyla OYUNMECRASI hakkında öğreneceği her türlü bilgiyi işbu SÖZLEŞME'nin herhangi bir nedenle sona ermesinden bağımsız olarak süresiz olarak gizli tutacağını kabul ve taahhüt eder.

 

8.Bağlantı ve Erişilebilirlik

KULLANICI, OYUNMECRASI.COM sitesine kişisel bilgisayar kullanarak DSL, ISDN veya diğer bağlantı metodlarını kullanarak erişebilir. Ancak fonksiyon/görüntü'nün sınırlı olmasından OYUNMECRASI herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

 

OYUNMECRASI, OYUNMECRASI.COM sitesini sürekli erişebilir bulundurulması için bütün teknik olanakları kullanmaktadır. Ancak OYUNMECRASI'in etkisinde olmayan sebepler (mücbir sebepler, üçüncü şahısların kabahati vb) veya sitenin rutin bakım ve sürüm yükseltme zamanlarında siteye erişim olmayabilir. OYUNMECRASI, kullanıcı bilgilerinin, ağ güvenliğinin, OYUNMECRASI.COM sitesi yazılımının korunması amacıyla siteye erişimi herzaman kısıtlama hakkına sahiptir.

 

9.Sözleşme Değişiklikleri

OYUNMECRASI, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME'yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME'nin değişen hükümleri, OYUNMECRASI.COM web-sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak olup; KULLANICI, bu SÖZLEŞME'deki değişiklikleri, değişiklikler OYUNMECRASI'in web-sitesinde yayınlandıktan sonra kabul etmiş sayılır. Bu değişikliklerden haberdar olabilmek için işbu SÖZLEŞME'yi sık sık gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu SÖZLEŞME, KULLANICI'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

10.Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm hallerde, OYUNMECRASI, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, OYUNMECRASI için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için OYUNMECRASI'ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, OYUNMECRASI'in makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

11.Çeşitli Hükümler

İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME'nin uygulanması, yorumlanması, hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi ve uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME'nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İstanbul Merkez Mahkemeleri'nin ve İcra Daireleri'nin yetkili olduğunu kabul ederler.

İşbu SÖZLEŞME'nin konusu olduğu bir dava neticesinde yetkili mahkeme tarafından, işbu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hüküm veya kısmının hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde diğer hüküm ve kısımlar geçerli olur ve yürürlükte kalır.

 

OYUNMECRASI, işbu SÖZLEŞME kapsamındaki yükümlülüklerini veya haklarını tamamen kendi takdirinde olmak üzere kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir veya alt sözleşme yapabilir.

İşbu SÖZLEŞME'de yer alan hükümlere ilişkin ihlaller ya da işbu SÖZLEŞME kapsamındaki temerrütlere ilişkin tatbik edilecek haklardan edilen feragatler, söz konusu feragat yazılı olarak düzenlenmediği ve feragat eden tarafından imzalanmadığı sürece yürürlüğe girmeyecektir. Herhangi bir ihlalden ya da temerrütten feragat edilmesi, daha sonraki ihlallerden ya da temerrütlerden de feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

 

12.Sözleşme'nin Yürürlüğü ve Fesih

KULLANICI, OYUNMECRASI.COM portalini kullandığı ya da işbu SÖZLEŞME'yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu SÖZLEŞME ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu SÖZLEŞME TARAFLAR arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

 

İşbu SÖZLEŞME ve KULLANICI'nın SÖZLEŞME uyarınca sahip olduğu OYUNMECRASI.COM'u kullanma hakkı, (a) KULLANICI'nın OYUNMECRASI.COM'u kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi (b) İşbu SÖZLEŞME'de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi (c) KULLANICI'nın OYUNMECRASI ile arasındaki abonelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

OYUNMECRASI, işbu Sözleşmeyi ve KULLANICI'nın OYUNMECRASI.COM'u kullanma yetkisini önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda feshetme hakkını saklı tutar.

 

KULLANICI her ne sebeple olursa olsun, bu SÖZLEŞME'nin sona ermesi üzerine, OYUNMECRASI.COM'dan elde ettiği oyun, müzik, görüntü ve diğer içeriği; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

İade Şartları

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'unda yer aldığı üzere orjinal ambalajı zarar görmüş, tahrip edilmiş, herhangi bir şekilde kullanımdan dolayı zarar görmüş ürünler ile tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir oyun, yazılım ve programların iadesi kabul edilmemektedir. Bunun dışındaki iade talepleriniz için, sipariş ettiğiniz ürünü teslim aldıktan sonra herhangi bir nedenden dolayı iade etmek istediğinizde izlemeniz gereken yol ve bilmeniz gerekenler şu şekildedir:

 

Siparişinizin size ulaştığı günü takip eden 7 (gün) gün içerisinde iade talebinizi ve ürünle alakalı probleminizi 'Hesabım' bölümünde yer alan "Ürün İadesi" kısmından ilgili sipariş numarasını seçerek ve açılan alanları doldurarak bize iletmeniz ve ürünü teslimat tarihinden itibaren 7 gün içerisinde OYUN MECRASI MECİDİYEKÖY Depo iade adresine geri göndermenizi rica ediyoruz. 7 günü aşan bildirimlerde maalesef iade kabul etmiyoruz. 

İade Adresi: Mecidiye Cad., 7/36, Şişli, İstanbul

İade edeceğiniz ürünü eksiksiz orijinal faturasıyla (aksi halde iadeniz işleme alınmayacaktır), paketi hasar görmemiş, kullanılmamış, kullanım hatası sonucu zarar görmemiş ve ambalajı açılmamış haliyle, sipariş numarası ve OYUN MECRASI’ nın yönlendirdiği doğru adresi içerecek şekilde geri göndermeniz gerekmektedir. 

 

Ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları bize iade ettiğiniz paketin içinde eksiksiz ve hasarsız bir şekilde bulunmalıdır. 

 

İade edeceğiniz ürünü, herhangi bir kargo ile OYUN MECRASI’nın yönlendirdiği adrese hatasız şekilde geri göndermeniz gerekmektedir. Ürün iadesi için kargo ücreti gönderen tarafından karşılanacak, gönderen tarafından kargo ücreti karşılanmadığı ve ürün iadesi karşı ödemeli şekilde yapıldığı takdirde OYUN MECRASI kargo ücretini ürünün iade bedelinden kesme hakkına sahip olacaktır. 

 

İadenizi onaylamadan önce ürünle alakalı inceleme "iade birimimiz" tarafından gerçekleştirilmektedir. Sorunlu olduğuna kanaat getirilen ürünler gerekli durumlarda test edilmekte ve iade onayı buradan gelen karara dayanarak verilmektedir. 

 

İade etmek istediğiniz ürünün kusurlu olması durumunda, iadeniz onaylanacak ve ödeme alınan yöntem ile aynı şekilde, tutar hesabınıza yatırılacaktır. Muhasebeleştirme işlemleri ürününüzün kusursuz ve hasarsız olduğu onayı alındıktan takibi 7 – 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilmektedir. 

 

İadeniz onaylandıktan sonra

İadeniz onaylanmasının ardından size iadeniz ile ilgili durum bilgisini mail ile bildirilmektedir ve ürün bedelinizin geri ödemesi yapılmaktadır. Kredi kartınıza yapılan geri iadenin ekstrenize yansıması, bankanızın süreç ve uygulamalarına bağlı olarak ortalama iki - üç hafta sürebilmektedir. Bu süreç her bankanın kendine özel uygulaması olup, OYUN MECRASI’nın bu sürece herhangi bir müdahale hakkı bulunmamaktadır. İade işleminizin kredi kartı ekstrenize yansımasında yaşanan gecikme ile ilgili bankanızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. 

 

CAYMA HAKKI DIŞINDAKİ İADE İŞLEMLERİ

Tüketicinin "Sebep Göstermeksizin Cayma Hakkı" sadece bahsi geçen alışveriş gerçekleştikten sonraki 7 gün içerisinde iade talebi bildirilen ürünlerin geri alımı için geçerlidir. 7 günü aşan sürelerde iade kabul edilmemektedir. 

 

Özel Koşullar

Siparişiniz teslim edildiğinde, kargo yetkilisi eşliğinde paketinizi açmalı ürününüzü kontrol etmelisiniz. Özellikle ezilmiş, yırtılmış, açılmış veya ıslanmış paketlerde bunu yapmanız çok daha önem kazanmaktadır. Beklenmedik bir durumda, sorunlu ürünle karşılaşırsanız paketi teslim almayıp kargo yetkilisine tutanak tutturarak kargo şirketi tarafından tarafımıza iade edilmesini sağlamanız gerekmektedir. 

 

Orijinal ambalajı zarar görmüş, tahrip edilmiş, herhangi bir şekilde kullanımdan dolayı zarar görmüş ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Müşteri, ürünü teslim aldığı andaki durumu ile geri vermekle ve kullanımdan kaynaklanan ticari kaybı ödemekle yükümlüdür. 

 

Tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. 

 

İade Kapsamı Dışındaki Ürünler

Oyun lansmanı, yılbaşı, sevgililer günü, anneler günü gibi belirli günlere yönelik ALICI'ya özel olarak hazırlanan, satışa sunulan ve/veya ithal edilen ürünlerde, tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların, kampanya ve promosyon ürünlerinde ürünün iadesi alınamamaktadır.